Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2023

Zadanie publiczne

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2023”

 

Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że zmiana” realizuje zadanie publiczne „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2023” przy wsparciu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystencji osobistej, jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu
w życiu społecznym, których adresatami są:

1)     Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku
ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.    

2)     Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

a)     O znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b)     O umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi
z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 

Usługi będą realizowane na terenie gminy miasta Częstochowa przez wykwalifikowanych asystentów, zgodnie z zapisami programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2023”.

Wsparciem objętych zostanie co najmniej 28 osób z niepełnosprawnością, w tym minimum 70% osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym oraz jedno dziecko do 16 roku życia
z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Zadanie realizowane będzie od 22.05.2023 r. do 31.12.2023 r. 

Rekrutacja odbywa się w biurze Spółdzielni Socjalnej „Jasne, że zmiana” od 11.05.2023 r., w dni robocze, w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania: 898 575,30 PLN

Dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego: 876 075,30 PLN

 

 

Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że zmiana” 

 

PLIKI DO POBRANIA

Karta zgłoszenia do programu – docx 

Karta zgłoszenia do programu – pdf

Oświadczenie uczestnika projektu – docx

Oświadczenie uczestnika projektu – pdf

Opublikowano 10.05.2023

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2023

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *