Jasne ze Zmiana

        Spółdzielnia powstała na podstawie umowy partnerskiej, zawartej przez Gminę Miasto Częstochowa i Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Częstochowie. Wcześniej poprzedziła ją uchwała nr 290.XXIII.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 31 marca br. w sprawie powołania spółdzielni socjalnej pod nazwą „Jasne, że zmiana”. Decydującym czynnikiem do powołania Spółdzielni był stosunkowo wysoki czynnik bezrobocia w Częstochowie w dwóch pierwszych miesiącach br.

Celem Spółdzielni jest powrót osób trwale bezrobotnych i wykluczonych społecznie na rynek pracy, dając im realne narzędzie do zmiany swojej sytuacji życiowej i zawodowej.

Przedmiotem działalności Spółdzielni jest świadczenie opieki dziennej w domach osób starszych – wykwalifikowane opiekunki zajmują się osobami starszymi, w tym obłożnie chorymi i świadczą wszelkiej maści usługi – od drobnych prac porządkowych w mieszkaniu, poprzez przygotowywanie posiłków i karmienie, po codzienną higienę osobistą pacjentów jak również usługi komercyjne w których skład wchodzą także usługi opiekuńcze, sprzątanie mieszkań oraz mycie i czyszczenie nagrobków.

Projekt ponadnarodowy Plaster. Nowoczesne profesjonalne usługi asystenckie.

 

Projekt realizowany w partnerstwie przez:

Spółdzielnię Socjalną „Jasne, że zmiana”, Polska

Agenzija Sapport, Malta 

Produkt finalny opracowany w ramach Projektu „Plaster. Nowoczesne profesjonalne usługi asystenckie”, dofinansowany w ramach umowy powierzenia grantu nr 36/2021/BZP/CPE/W.293.III.2020 z dnia 18.02.2021 zawartej z Fundacją Fundusz Współpracy.

 

Celem projektu jest dostosowanie i implementacja rozwiązań maltańskich z zakresu realizacji usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych, zależnych oraz ich opiekunów, zwłaszcza w obszarze diagnozowania potrzeb osób objętych wsparciem. Realizacja projektu ma na celu osiągnięcie także celu horyzontalnego:

– podniesienie jakości świadczenia usług asystenckich dzięki implementacji
i dostosowaniu rozwiązań stosowanych u partnera w zakresie diagnostyki potrzeb, deficytów i oczekiwań odbiorców usług asystenckich. Rozwiązanie stosowane przez Partnera jest oparte na unifikacji danych pozyskiwanych od odbiorców wsparcia
i opracowywania wniosków na podstawie metodologii utworzonej przez Partnerów projektu Plaster