Kontakt

Biuro czynne:

7:30 -15:30

Ul. Nowowiejskiego 15 , 42-217 Częstochowa

Tel: 34 3242064

GSM : 519 729 134

e-mail: jasnezezmiana@gmail.com

Spółdzielnia Jasne ze Zmiana!

Spółdzielnia powstała na podstawie umowy partnerskiej, zawartej przez Gminę Miasto Częstochowa i Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Częstochowie. Wcześniej poprzedziła ją uchwała nr 290.XXIII.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 31 marca br. w sprawie powołania spółdzielni socjalnej pod nazwą „Jasne, że zmiana”. Decydującym czynnikiem do powołania Spółdzielni był stosunkowo wysoki czynnik bezrobocia w Częstochowie w dwóch pierwszych miesiącach br.

Celem Spółdzielni jest powrót osób trwale bezrobotnych i wykluczonych społecznie na rynek pracy, dając im realne narzędzie do zmiany swojej sytuacji życiowej i zawodowej.

Przedmiotem działalności Spółdzielni jest świadczenie opieki dziennej w domach osób starszych – wykwalifikowane opiekunki zajmują się osobami starszymi, w tym obłożnie chorymi i świadczą wszelkiej maści usługi – od drobnych prac porządkowych w mieszkaniu, poprzez przygotowywanie posiłków i karmienie, po codzienną higienę osobistą pacjentów jak również usługi komercyjne w których skład wchodzą także usługi opiekuńcze, sprzątanie mieszkań oraz mycie i czyszczenie nagrobków.